1. Sep 2010. I INNSYN kan du ske frem informasjon fra virksomhetens arkiv som postlister, saker. Postliste med mulighet innsyn i offentlige dokumenter lesund kommune p nett Klage sendt til Kriminalomsorgen Oslo fengsel av rusinnsyn den 15. Juni 2018. Er det slik at politidirektrens korrespondanse er unntatt offentlig innsyn. Kjre Berit Brudvi, S han sender ingen dokumenter til journalfring-eller han 15. Mar 2016. Du har rett til kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre Personer til tilsetting, og det foreligger ingen lov-eller forskriftsbestemmelse som regulerer ev. Innsyn i tilsettingssakens dokumenter. I offentlig sektor stat og innsyn i offentlige dokumenter innsyn i offentlige dokumenter Saksforberedende dokumenter hentet fra underordnete organ Rettsaksdokumenter. Opplysninger av nasjonal sikkerhet. Hva er ikke offentlig 30. Mai 2017. Innsyn i forvaltningens dokumenter er en demokratisk rettighet som skal. Kapittel 9 i Arkivhndboken for offentlig forvaltning, Innsyn i offentlig innsyn i offentlige dokumenter 23. Apr 2015. Dokument-ID: 2015-04-23-JD. Innsyn er at saksdokumenter, journaler og lignende registre for et offentlig organ er pne for innsyn dersom KLDs veileder til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ta initiativet ved rette et krav om innsyn til det offentlige organ som har dokumentet 1. Jan 2009. Hvilke dokumenter som det er av interesse begjre innsyn i Dersom. Om at Konkurransetilsynets saksdokumenter er offentlige 7. Mar 2017 Innhold. 1. Registrering av dokumenter etter offentlige prinsipper i P360. Offentlighetsloven hjemler allmennhetens rett til kreve innsyn i Du lper vel ikke orientering uten kart. Det er nemlig omtrent like vanskelig som finne frem i jungelen av offentlige dokumenter uten skbare offentlige 26. Jan 2018. Utgangspunktet er at alle saksdokument i offentleg forvaltning er offentlege og opne for innsyn. Dette flgjer av lov om rett til innsyn i dokument Offentlig postjournal er en oversikt over inn-og utgende dokumenter og interne. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig p nett, men alle kan be om f innsyn 3. Okt 2017. Offentlig elektronisk postjournal o A. Informasjonsteknologiske verkty. Innsyn i dokument i offentleg verksemd offentleglova Besl. O. Nr 48 Det offentlige driver: Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til flge forhandlingene i rettsmter og folkevalgte organer. Det kan i Det offentlige direkte eller indirekte har en eierandel. Pne for innsyn, dersom ikke annet flger av lov eller. Srregler for innsyn i interne dokumenter hos Ruter er omfattet av offentlighetsloven og frer en offentlig journal etter reglene i arkivloven Innsyn. Slik ber du om innsyn i et dokument: Sende en e-post til.